Polityka Prywatności

DEFINICJE

1.1 Administrator – oznacza spółkę CobinAngels sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373710, NIP: 5272645854, REGON: 142754507.
1.2 Dane osobowe – oznaczają informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3 Polityka – oznacza niniejszą politykę prywatności.
1.4 RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5 Strona internetowa – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Administratora pod adresem www.impactangels.pl
1.6 Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Stronę internetową lub korzystającą z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2 PRZETWARZANIE DANYCH
2.1 W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie internetowej. Niniejsza Polityka opisuje szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika.

3 CEL PRZETWARZANIA DANYCH
3.1 Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
3.1.1 świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 list. b RODO);
3.1.2 wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych – podstawą prawną jest wówczas zgoda Użytkownika wyrażona pod formularzem kontaktowym;
3.1.3 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
3.1.4 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.3.2 Aktywność Użytkownika na Stronie internetowej, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych.

4 FORMULARZE KONTAKTOWE
4.1 Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, lub telefonicznie (np. poprzez SMS-a). Skorzystanie z jednego z podanych sposobów kontaktu wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do
nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
4.2 Dane osobowe są przetwarzane:
4.2.1 w celu identyfikacji nadawcy oraz o obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4.2.2 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań.

5 MARKETING I NEWSLETTER
5.1 Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
5.2 Administrator świadczy usługi newslettera wyłącznie osobom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newsletterów i w tym celu podały swój adres e-mail.
5.3 Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usług newslettera a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości świadczenia tej usługi. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.
5.4 Dane osobowe są przetwarzane wówczas:
5.4.1 w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
5.4.2 w celach marketingowych, w przypadku kierowania do Użytkownika także treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną przez osobę zgodą na otrzymywanie newsletterów;
5.4.3 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Stronie internetowej;
5.4.4 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
5.5 Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

6 PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE
6.1 Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Stronę internetową. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze Strony internetowej, np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie internetowej i dokonywanie przez niego
czynności.
6.2 Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne lub statystyczne
korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Odczytanie zapisanych parametrów jest możliwe wyłącznie przez serwer, który je
utworzył.
6.3 Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapisywania danych o ruchach Użytkownika na Stronie internetowej, w tym wprowadzanych przez Użytkownika danych.
6.4 Administrator przechowuje i wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji Strony internetowej oraz personalizacji podejmowanych działań (np. marketingowych). Pliki cookies umożliwiają również Administratorowi tworzenie interakcji z portalami społecznościowymi oraz tworzenie statystyk Strony internetowej oraz statystyk przepływu Użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi.

7 ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES
7.1 Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika.
7.2 Zgoda, o której mowa w punkcie powyżej może być w każdym momencie wycofana.
7.3 Zezwolenie, o którym mowa w punkcie 7.1 powyżej nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlania treści).
7.4 Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8 GOOGLE ANALYTICS
8.1 Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony internetowej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

9 GOOGLE ADWORDS
9.1 Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii marketingowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych Użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych komunikatów Użytkownikom, którzy w przeszłości odwiedziły Stronę internetową. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

10 HOTJAR
10.1 HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników na Stronie internetowej, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca na Stronie internetowej. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

11 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
11.1 Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych
w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora.
11.2 Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie
okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

12 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
12.1 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
12.2 Jeśli Użytkownik znalazł się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez Administratora danych zagraża prywatności tego Użytkownika, ma on prawo zawiadomić o tym fakcie Administratora i wezwać go do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
12.3 Użytkownikowi przysługuje również prawo do wezwania Administratora do przesłania danych tego Użytkownika innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Jednocześnie Administrator zawiadamia, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które Administrator uzyskał od Użytkownika.
12.4 Wszystkie sprawy związane z uprawnieniami Użytkownika prosimy kierować do inspektora ochrony danych na adres kontakt@cobinangels.com.
12.5 Niezależnie od powyższych, Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13 ODBIORCY DANYCH
13.1 W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z
realizacją usług) lub agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz inni partnerzy biznesowi.

14 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
14.1 Administrator nie przekazuje Danych osobowych poza EOG.

15 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
15.1 Administrator zapewnia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, a przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
15.2 Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnione osoby, w tym pracowników i współpracowników.
15.3 Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

16 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
16.1 Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 25 marca 2022r.